Change | Psychologie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen, teams en organisaties vooral gemotiveerd lijken om alles bij het oude te laten. Tenzij… er wordt voldaan aan de voorwaarden voor duurzame gedragsverandering. Psycholoog dr. Martin Appelo distilleerde uit de wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar de vraag waarom mensen (niet) (duurzaam) veranderen, de formule voor duurzame gedragsverandering. Hiermee kan feilloos worden bepaald of het zin heeft om met iemand (door te gaan) aan gedragsverandering te werken. De formule kent ook een variant die toepasbaar is op ’teams’ en ‘organisaties’. Tijdens deze lezing presenteert Martin de formule, de wetenschappelijke achtergrond ervan en de manier waarop de team/organisatie variant in de dagelijkse praktijk is toe te passen. 

12:00  60 minuten Plenair  Keynote

Over Martin Appelo

Martin Appelo heeft jarenlange praktische en wetenschappelijke ervaring met ernstig psychisch lijden en met interactieproblemen tussen mensen, binnen teams en in organisaties. Hij denkt ‘out of the box’ en zet zijn publiek op een ander been. Complexe situaties worden teruggebracht tot eenvoudige feiten en wetmatigheden waarvoor vaak verrassend eenvoudige oplossingen zijn.

< Overzicht sprekers